top of page

fORRETNINGSBETINGELSER

Hvor og hvad gøres rent

Hvis ikke andet er aftalt, udføres rengøringen kun på steder, som er ryddelige og tilgængelige uden flytning af inventar og store mængder af løse genstande. Uden særlig aftale, rengøres der således ikke indvendigt i skuffer, skabe og hårde hvidevarer, samt på hylder, reoler, borde og gulve hvor der er placeret store mængder tøj, papirer, bøger, blade, aviser, mapper, legetøj, værktøj osv. og der rengøres ikke, hvis rengøringspersonalet er forhindret tilgængelighed. Bøger på reoler tages kun som led i en hovedrengøring.

 

Dørkarme, paneler, håndtag, høje reoler og højtsiddende lamper, medtages kun i det omfang, at der indenfor det aftalte tidsrum er andet, der springes over i forhold til den afsatte tid hos den enkelte kunde. Lamper springes over hvis det skønnes, at de er kostbare, så som PH-lamper og skrøbelige glaslamper. Det samme gælder figurer og andet kostbart inventar.

 

Persienner, radiatorer, vinduer og tilhørende rammer medtages ikke, uden særlig aftale. Pletter på tæpper og sofaer fjernes ikke.

 

Inventar, løst og fast, borde, TV, musikanlæg, lamper, større ting som figurer m.m., billedrammer og sager bliver støvet af hvor der er behov, og i det omfang det kan indeholdes i den afsatte tid. Sofaer støvsuges og papirkurve tømmes. Indvendige spejle og glasdøre sprittes af. Bad, sanitet og toilet rengøres, og afkalkes efter skøn hvis ikke andet aftales. Køkkenbord, komfur og udvendige skabe tørres af. Gulve støvsuges og vaskes almindeligt med moppe eller gulvklud.

 

Ekstra tid

Ekstra rengøringstimer skal bestilles i god tid, af hensyn til planlægning af personalets arbejdstid.

 

Kørsel og aflysning

Kunden faktureres for parkeringsafgift efter områdets takst, hvis en sådan skal betales for at vi parkere ved kunden. Aflysning af bestilte arbejder, skal ske med mindst et døgns varsel – i modsat fald faktureres et aflysningsgebyr på kr.295,00 + yderligere kr.65,00 for kørsel hvis vi kører forgæves. Aflysningsgebyret svarer til en timebetaling og pålægges for ændringer i vagtplanen hos personalet. Der kan indtale en besked på mobil 20 32 55 05 ved eventuelle afmeldinger.

 

Virksomheden er forpligtet til at gennemføre de aftalte arbejder, men forbeholder sig ret til at ændre tidspunktet og foreslå et nyt tidspunkt, hvis personalet den pågældende dag er sygemeldt.

 

Forsikring og erstatningsansvar

Vi har tegnet en lovpligtig Erhvervsansvarsforsikring. Hvis og såfremt vor forsikring ikke dækker det ødelagte inventar, kan vort erstatningsansvar ikke overstige Kr.5.000, hvorfor kunden selv må være indboforsikret.

 

Mindre inventar og indbogenstande der går i stykker erstattes kontant. Virksomheden kan kræve den originale købsfaktura samt kundens underskrift for modtagelse af beløbet.

 

Kontanter, guld, sølv, samt kostbare små værdigenstande der har en værdi over Kr.5.000 skal være forsvarligt låst inde i bankboks eller lignende - det må ikke ligge frit tilgængeligt.

 

Personalet er endvidere dækket ind under en arbejdsskadeforsikring og en erhvervssygdomsikring.

 

Kundeklager

Virksomheden vil behandle alle kundeklager seriøst.

 

Nøgler

Virksomheden er forpligtet til at opbevare kundens nøgler på et sikkert sted. På nøglerne er der påsat en identifikation på den enkelte kunde, men ingen adresse. Såfremt nøglerne bortkommer i virksomhedens varetægt, er virksomheden alene forpligtet til, at udskifte låsen i kundens hoveddør, hvis ikke andet er aftalt skriftligt.  I det tilfælde, hvor virksomheden har modtaget nøgler fra kunden med Postdanmark, kan virksomheden ligeledes returnere nøglerne med Postdanmark. Er nøglerne personligt overdraget, vil nøglerne enten overdrages til kunden igen ved kommende lejlighed, eller kunden kan afhente nøglerne hos virksomheden. Kunden kan også, mod betaling af portoen, få tilsendt nøglerne med Postdanmarks ”track and trace” pakker, således at pakken kan følges på Internettet.

 

Anvendelse af kundens materiel

Kunden er ansvarlig for, at støvsugeren er i orden, således at støvsugningen kan udføres tilfredsstillende.

Virksomheden er ikke ansvarlig såfremt motoren på støvsugeren går i stykker eller brænder af. Kunden står selv for indkøb af støvsugerposer.

 

Info

Personalet forlader stedet 5 minutter inden den aftalte tid udløber, idet vi har 5 minutter til transporttid pr. besøg.

Vær opmærksom på, at når der aftales en rengøringstid, kan der forekomme, at nogle medarbejdere er hurtige og andre langsommere. Vær opmærksom på, der faktureres den tid vi har aftalt.

Arbejdstid

Vi arbejder fra Kl. 8:00 – 16:00 fra mandag – fredag.

 

Helligdage

Såfremt kundens rengøringsdag falder på en Helligdag, vil denne rengøring automatisk blive aflyst. Endvidere vil der løbende blive sendt info om evt. lukkedage i forbindelse med ferier.

 

Ferier

I ferieperioder kan der forekomme skiftende personale, samt ændringer af den aftalte tid/dag i forbindelse med afvikling af rengøringen. Afholder kunden ferie, skal dette meddeles med en måneds varsel.

 

Prisregulering

Priserne reguleres årligt pr. den 1. januar.

Priser pr. 2022 er: 

Vores timepris for almindelig rengøring er Kr. 295,00 inkl. Moms.

Vores timepris for hovedrengøring er Kr. 435,00 inkl. Moms.

Kørsel pr. gang Kr. 65,00 inkl. Moms.

 

Gyldighed

Forretningsbetingelserne er gyldige pr. 1. januar 2022.

Der tages forbehold for senere ændringer.

bottom of page